Bericht van buurtpreventie team de Goese Polder:

Na jaren ons ingezet te hebben voor de wijk hebben wij besloten te stoppen.
Het team is om verschillende redenen steeds kleiner geworden en de aanwas van nieuwe leden was nagenoeg niet aanwezig.
Daarnaast zijn we al een tijd bezig om het team organisatorisch door te starten nadat we vrij snel door het vertrek van wat sleutel personen binnen de gemeente jarenlang in een administratief en organisatorisch vacuum hebben geopereerd.

De intenties vanuit gemeente en andere instanties alsmede ons team waren allemaal goed, maar het heeft te lang geduurd waardoor de motivatie (vanwege wat langslepende dingen waar niet op geacteerd kon worden) uiteindelijk tot een dieptepunt is beland.

Uiteraard blijven de WhatsApp groepen voor de buurt gewoon bestaan, die staan los van het buurtpreventie team (aamelden? zie wabp.nl)

Via deze weg willen we iedereen bedanken die ons in de jaren gesteund hebben.

Het (voormalige) buurtpreventie team de Goese Polder