Torenflits

torenflits

De Torenflits is de wijkkrant van en voor bewoners van de Goese Polder.

Deze krant op tabloidformaat wordt viermaal per jaar huis-aan-huis in de Goese Polder in een oplage van 3000 exemplaren door vrijwilligers bezorgd.

De uitgave gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Buurwerk Goese Polder.

Advertentietarieven zijn te verkrijgen bij de redactie.

Redactie gegevens:

e-mail: redactie@goesepolder.nl

Eerdere edities van de Torenflits kunt u hier downloaden (let op Acrobat reader is noodzakelijk)

Torenflits oktober 2019

Torenflits_krant_april

Torenflits oktober 2018 def