Bestuur

Het interim bestuur van stichting buurtwerk Goesepolder bestaat uit:

Voorzitter:Hans Theenaart
Secretaris:Ton Muskens
Penningmeester:VACANT

Adres secretariaat:

Volgt zo spoedig mogelijk

e-mail: secretaris@goesepolder.nl